Devam ediyor…
Sanat ve eser oluşturmada en önemli etkenlerden biri süreç olgusudur. Oluşturmadaki anların toplamı eserin yekun formunu oluşturmakla beraber sonuç eserin anlamını, esasını yani ifadesini kapsar. Tüm oluşturma süreçlerinin yaşamdan bağımsız algılanması ya da
eserin bağlamından kopuk olması değerlendirilemez.
Ve aynı zamanda da yaşam ve kişilik özellikleri ya da etkileri eserde tamamen ya da belli oranda nesnelleşir. Yaşam ve kişilik özellikleri, oluşturma sürecini ve eserin bütününü etkilemesiyle beraber olumlu ya da olumsuz olgu ve olayların bir yansımasını da ifade eder.
An, süreç, yaşam, kişilik, bugün, yarın, eser…

Mustafa Orkun Müftüoğlu 2020

Mustafa Orkun Müftüoğlu
“Devam Ediyor”
“In Progress”
2020
100 cm x 120 cm
Tuval üzerine yağlıboya, Oil on Canvas.

%d blogcu bunu beğendi: