Sanat eğitimi, bu güne kadar bireylerin düşünsel anlamda gelişmesinde ve bu yolla engin ve uygar kültürler oluşturulmasında merkezi bir konuma sahiptir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi de bu anlamda yerelden ulusala ve evrensele gelişen, algısı ve düşüncesi gelişmiş bireyler yetiştirmek yönünde, sanat eğitimini üstlenmiş önemli bir yapılanmadır. Tarihsel sırların da içinde barındığı belleği taşıyan Fırat sularını ova boyunca takip eden muhteşem sıradağları ve yüksek zirveleri ile doğal güzelliğin her anlamda yansıdığı, saygının, sevginin ve mertliğin insan ruhuna işlediği bir kent olan Erzincan’da kurulan üniversitemizde, sanat eğitimi ve sanatla, geçmiş, günümüz ve geleceği üzerine çözümlemeler yapabilen, sanatın evrensel dilini kullanarak kültürel etkileşimi güçlendiren öğrenciler/bireyler yetiştirmek misyonumuzdur.  Bu anlamda sanatı yalnızca uygulayan değil algılayan insanlara ulaşabilmek de bizim için büyük önem taşımaktadır.

Sanatın sanal ortamlara taşınması yeni bir durum değildir. Ancak ilk kez bu derece önemli bir mana ile bütünleşmektedir. Pandemi süreci boyunca sanat dağarcığında en önemli yeri alan sanal sergilerin, eseri sergilendiği konum ve mekânın çok daha ötesine taşıması ve bu vesileyle izleyici kitlesini, internetin ve kitle iletişim yöntemlerinin bu denli yaygın olduğu günümüz dünyasında, evrenselleştirmesi bağlamında büyük önem taşımaktadır. Bu sebep ve cesaretle biz de Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi olarak, Çağdaş Türk Sanatının önemli birçok ismini bir araya getirdiğimiz Erzincan Çağdaş Sanat Sergileri kapsamında, ilk adım olan 19 19 20 20 Sanal Sergisi’ni etkileşime açıyoruz.

Sergimiz için sanatçılara, sergimizin hepimiz açısından tanıdık ilişkiler içeren 19 19 20 20 başlığını gönderdik. Ancak bu başlığı devam eden yaşam içerisinden seçmemiz ve bir kavram çerçevesinde kendi yaşamlarının herhangi bir anında ortaya çıkarmış oldukları işlerinden birini seçmeleri ve göndermeleri bizim için başlığın anlamını ortaya çıkaran temel nokta oldu. Bu bağlamda yaşadığımız pandemi( Covid-19) sürecine, bazı geleneksel ve güncel söylemlere ve Cumhuriyetimizin ilk adımına gönderme yapan başlığımız sanatçılarımızın sanat yaşamlarından bir parça ile her türlü örtüşür gözükmektedir.

Devam eden bir seri olarak planladığımız Erzincan Çağdaş Sanat Sergileri’ni, ileride sanal ortamın dışında da farklı sanat sergileri ve belki daha geniş kapsamlı oluşumlara yön vermesi açısından umut verici buluyorum. Yapıtları ile katılım gösteren ve gönülden destek veren Çağdaş Türk Sanatının değerli sanatçılarına,üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Akın Levent’e ve Fakültemiz Öğretim Elamanlarına teşekkürlerimi sunar, serginin amaçladığımız gibi sanatın diliyle insanlara bu zor günlerde umut vereceğini temenni ederim.

Prof. Mehmet Kavukcu

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

%d blogcu bunu beğendi: